Bạn biết khi nào là khổ sở nhất không?

- Là khi chuyển tiếp từ trường học ra xã hội làm việc.
- Là khi nhìn thấy người trong lòng của mình ngọt ngào bên cạnh một người khác.
- Là khi bên cạnh không có ai để tin tưởng.
- Là khi buồn phiền cần bạn thân để chia sẻ nhưng chỉ có một mình.
- Là khi nhìn thấy người thân khó khăn nhưng không có cách nào để giúp đỡ.
- Là khi người quan trọng nhất nói dối với mình.

Khi vượt qua được những lúc thế này, có lẽ bạn sẽ trở thành một người khác.

- Dịch: Thiên Lam (via khong-ten)
Forgetting never be easy! TT, TT, TT